Loading...

partners

Maak kennis met onze partners

Buurtbedrijf 3takt is ontstaan dankzij een uniek samenwerkingsverband tussen verschillende partners. Vanuit de gesprekken rond de actieplannen dienstenwerkgelegenheid voor de centrumsteden (Sint-Niklaas is één van die dertien centrumsteden), is in 2002 beslist om een nieuwe speler op de markt te brengen met een eigen specifiek aanbod. In dit kader iets uniek in Vlaanderen. Het samenwerkingsverband met partners uit verschillende hoeken heeft ervoor gezorgd dat 3takt een breed draagvlak kent én dat er instroom is vanuit verschillende hoeken en doelgroepen. We stellen kort even de verschillende partners aan u voor:

  • De stad Sint-Niklaas zorgt voor co-financiering samen met de Vlaamse overheid.

  • Het OCMW van Sint-Niklaas zorgt oa. voor doorstroming en toeleiding van personeel.

  • Groep Intro Regio Oost Vlaanderen vzw (voorheen CVL Oost-Vlaanderen vzw), een opleidings- en werkervaringsproject voor laaggeschoolde jongeren. Tijdens de eerste jaren waren zij de ruggengraat van onze verhuisploeg.

  • Mo-clean vzw, een sociale werkplaats, biedt als schoonmaakbedrijf kansen aan laaggeschoolde en langdurig werkloze vrouwen. In de opstartfase vormden zij de basis van onze poetsploeg en zorgden ze voor de nodige ondersteuning en begeleiding.

  • Den Azalee vzw, de sociale werkplaats van het OCMW, stelt laaggeschoolden tewerk in oa. de kringloopwinkel, het strijkatelier en het sociaal restaurant. Drietakt en Den Azalee startten in 2005 samen een textielproject waarbij laaggeschoolde vrouwen aan de slag zijn om textiel te sorteren en te verwerken.
  • Jomi vzw, een sociale werkplaats, biedt als groenbedrijf personen met een handicap tewerkstellingskansen.

  • Het Echo-project verzorgt arbeidstraject- begeleiding voor patiënten en ex-patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg.

  • UNIZO, de unie van zelfstandige ondernemers.

Al deze partners hebben hun eigen engagement binnen 3takt gaande van subsidiëring over inhoudelijke ondersteuning en begeleiding, toeleiding en doorverwijzing tot participatie aan de raad van bestuur van Drietakt. Dit netover- schrijdend samenwerkingsverband vormt één van de belangrijkste peilers voor de werking van 3takt.